کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ف‍ردوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیران شرکت ها و موسسات ( خصوصی - دولتی - تعاونی :)مجازات ها، مسئولیت ها، وظایف و تکالیف آنان در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک