کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍رت‍ض‍وی‌ ق‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍اچ‍اق‌
م‍واد م‍خ‍در - ق‍اچ‍اق‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍اچ‍اق‌
 
پدیدآور:
م‍رت‍ض‍وی‌ ق‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل :کتاب کوچک
مرتضوی قهی ، علی ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭‌م۸‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
قاچاق بین المللی موادمخدر و حقوق بین الملل
مرتضوی قهی ، علی ؛  تهران ۱۳۷۸-۱۳۷۹
شماره راهنما: ۲۸۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل :کتاب بزرگ
مرتضوی قهی ، علی ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭‌م۸،‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک