کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ردوک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍ردوک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد،عود و مهارت های زندگی
یزد مردوک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۶۶۵۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک