کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍رف‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍رف‍ی‍ن‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
 
پدیدآور:
ب‍وس‍ه‌، گ‍رگ‍وری‌ دی‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرفین و هروئین
بوسه ، گرگوری دی ؛  تهران ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۶۶۶‬,‭‌م ۸‌ب۲‬,‭۱۳۸۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک