کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، ره‍ی‍اف‍ت‌ ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، ره‍ی‍اف‍ت‌ ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در، ه‍م‌ ان‍دی‍ش‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ راه‌ ب‍رت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بزرگترین رخداد جهانی در موضوع مواد مخدر، نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل
مرکز تحقیقات ، رهیافت ها و مطالعات بین المللی مواد مخدر ؛  تهران مرکز تحقیقات ، رهیافت ها و مطالعات بین المللی مواد مخدر، هم اندیشی جهانی راه برتر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی رویکردهای امنیتی جمهوری آذربایجان در سطح منطقه با تاکید بر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته
مرکز تحقیقات ، رهیافت ها و مطالعات بین المللی مواد مخدر ؛  تهران مرکز تحقیقات ، رهیافت ها و مطالعات بین المللی مواد مخدر، هم اندیشی جهانی راه برتر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک