کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ری‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍ق‍دس‌ ق‍ه‍ف‍رخ‍ی‌، ش‍ه‍رام‌
 
ناشر:
م‍ری‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد اصول پیشگیری و درمان
عزیزی فارسانی ، حمیدرضا ؛  شهرکرد مرید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرهیز از وابستگی به مواد مخدر به سوی درمان و رهایی " ویژه اولیا و مربیان "
مقدس قهفرخی ، شهرام ؛  شهرکرد مرید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۶‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک