کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍س‍ج‍دی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌ س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
م‍س‍ج‍دی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، زیانها و روش ترک
مسجدی ، محمد رضا ؛  تهران مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌م۳‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنترل و پیشگیری از استعمال دخانیات راهنما کشورهای کم درآمد۱۹۹۸
تهران مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۸‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک