کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ش‍اغ‍ل‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍رح‌ وظای‍ف‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ش‍اغ‍ل‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍رح‌ وظای‍ف‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
زن‍دی‌پ‍ور، طی‍ب‍ه‌
 
ناشر:
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مشاغل
زندی پور، طیبه ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۲/۵‬,‭‌ف‍لا۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک