کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ارم‍ن‍د ب‍رای‌ اخ‍ت‍لالات‌ گ‍س‍س‍ت‍گ‍ی‌ دی‌ .اس‌ .ام‌ ۴ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ارم‍ن‍د ب‍رای‌ اخ‍ت‍لالات‌ گ‍س‍س‍ت‍گ‍ی‌ دی‌ .اس‌ .ام‌ ۴ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
 
ناشر:
ف‍رادی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الگوی مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات VI-MSD
محمدخانی ، پروانه ؛  تهران فرادید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۳‬,‭‌گ۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک