کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍رگ‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا
م‍ع‍اد
 
پدیدآور:
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۸-
م‍ح‍م‍دی‌ ن‍ی‍ا، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۷-
ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۲۵۶- ۱۳۲۲ ق‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ب‍ط اک‍ب‍ر
ق‍دی‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خدا و معاد
سبحانی تبریزی ، جعفر، ۱۳۰۸- ؛  قم دفتر تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۲‬,‭‌س۲‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیاحت غرب ( سرنوشت ارواح پس از مرگ )
نجفی قوچانی ، محمدحسن ، ۱۲۵۶- ۱۳۲۲ ق ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۲/۲۲‬,‭‌ن۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ به پرسشهایی پیرامون مرگ
محمدی نیا، اسدالله ، ۱۳۳۷- ؛  قم سبط اکبر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۲/۲۲‬,‭‌م۳‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک