کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان کفایت SNET,SWCI در درمان اعتیاد به مرفین در(رات )و مقایسه این دو روش
جعفری ، حسین ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۲۶۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک