کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ع‍ن‍ی‍ان‌، داود، ۱۳۵۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍ن‍ی‍ان‌، داود، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تربیتی
معنیان ، داود، ۱۳۵۳- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۵۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی
معنیان ، داود، ۱۳۵۳- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌م۶۶‌ک۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک