کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍غ‍ز -- رگ‍ه‍ا -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍غ‍ز -- رگ‍ه‍ا -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
 
پدیدآور:
م‍ارل‍ی‌، م‍ری‌ ل‍وئ‍ی‍ز
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی عضوی مغز و آزمون بندر - گشتالت :روش نمره گذاری تشخیص افتراقی
مارلی ، مری لوئیز ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۸۸/۵‬,‭‌م۲آ۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک