کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌ ( ی‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌ )، ۱۳۴۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌ ( ی‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌ )، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دختری در غروب دبی
ملکی ، مژگان ( یزدان پناه ۱۳۴۹- ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۲۳‬,‭‌م۷،د۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک