کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍م‍ت‍از، ج‍م‍ش‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ب‍ش‍ر دوس‍ت‍ان‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍م‍ت‍از، ج‍م‍ش‍ی‍د
 
ناشر:
م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل بشردوستانه
ممتاز، جمشید ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KZ‬,‭۶۴۷۱‬,‭‌م۷‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک