کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ن‍س‍ف‍ی‍ل‍د، دی‍وی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
م‍ن‍س‍ف‍ی‍ل‍د، دی‍وی‍د
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ره‍ی‍اف‍ت‌ ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در، ه‍م‌ ان‍دی‍ش‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ راه‌ ب‍رت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجارت مواد مخدر در افغانستان
منسفیلد، دیوید ؛  تهران مرکز تحقیقات رهیافت ها و مطالعات بین المللی مواد مخدر، هم اندیشی جهانی راه برتر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ت۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک