کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ن‍طق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
م‍ن‍طق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ن‍طق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ )، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی پیامدهای بازیهای ویدئویی - رایانه ای
منطقی ، مرتضی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران موسسه فرهنگ و دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۴۶۹/۱۵‬,‭‌م۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی
منطقی ، مرتضی ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی و درمان بیماریهای روانی در قلمرو اسلامی
منطقی ، مرتضی ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۸/۳‬,‭‌م۸‌س۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک