کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ب‍ی‍م‍ارن‌- م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ا خ‍ان‍گ‍ی‌-دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌
ش‍اگ‍ردان‌-- ای‍ران‌--راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طرح‌ اج‍ت‍م‍اع‌ م‍ح‍ور پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد در م‍ه‍ده‍ای‌ ک‍ودک‌ و پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ه‍ا
م‍ث‍ب‍ت‌ ن‍گ‍ری‌
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍لال‍ی‌، ف‍رزاد
ده‍س‍ت‍ان‍ی‌ م‍ن‍ف‍رد، م‍ن‍ص‍ور
ش‍اف‍ع‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ل‍ی‍ب‍رم‍ن‌، راب‍رت‌ پ‍ل‌
م‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د ج‍ع‍ف‍ر
گ‍زان‍ی‌ زاد، ن‍دا
 
ناشر:
اق‍ل‍ی‍م‌ م‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ال‍ج‌
ب‍اغ‌ ت‍ف‍ک‍ر
ع‍ل‍ی‍رض‍ا ح‍س‍ن‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍م‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی ( ۲)
دهستانی منفرد، منصور ؛  قم نشر میم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭د۹‌م۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی اجتماعی و مستقل :برنامه بازگشت به اجتماع [ )PRC(:کتاب کار]
لیبرمن ، رابرت پل ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۱۴‬,‭‌ل۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی اجتماعی و مستقل :برنامه بازگشت به اجتماع [ )PRC(:راهنمای مربیان ]
لیبرمن ، رابرت پل ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۱۴‬,‭‌ل۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدرسه مروج سلامت :خود آموز پیشگیری ( ویژه دانش آموزان دوره متوسطه )
میر حسینی ، سید جعفر ؛  قم اقلیم مهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰‬,‭‌م۹۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زندگی مثبت :راهنمایی کاربردی برای زنان بد سرپرست
جلالی ، فرزاد ؛  مشهد علیرضا حسنی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷/۵‬,‭‌م۲‌ج۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد برای کار و فعالیت در خانه و مهدکودک
گزانی زاد، ندا ؛  سنندج انتشارات علمی کالج   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹/۵‬,‭‌گ۴‌م۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرطلایی بگو نه :آموزش مهارتهای زندگی " مهارت نه گفتن "
شافعی ، فاطمه ؛  ملایر باغ تفکر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۰۸۴‬,‭۶/‌پ۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک