کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ه‍رآب‍ادی‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍ش‍ه‌(م‍وادم‍خ‍در)
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍اه‍ش‌ آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آوای‌ م‍ه‍ر وطن‌
 
پدیدآور:
دش‍ت‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
م‍ه‍رآب‍ادی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
زه‍ره‌ ون‍د
ع‍ص‍ر ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیشه
دشتی ، مجتبی ؛  تهران زهره وند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭د۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خانواده محور رمز درمان شیشه
مهرآبادی ، احمد ؛  تهران عصر کنکاش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ش۹‌م۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک