کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد م‍خ‍در -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اول‍ی‍ای‍ی‌، آزاده‌
پ‍روی‍زی‌، س‍ع‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور،اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ع‍م‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درباره انواع مواد اعتیادآور چه می دانید؟
اولیایی ، آزاده ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور،اداره کل روابط عمومی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۸۴د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الگوی مصرف داروهای نارکوتیک در ایران و جهان
پرویزی ، سعدالله ، ۱۳۴۹- ؛  تهران عمران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۲۸‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک