کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد ن‍ی‍روزا--ای‍ال‍ات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ --درم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد ن‍ی‍روزا--ای‍ال‍ات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ --درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ش‍او، ب‍رای‍ان‌ اف‌
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و ترک آن (به زبان ساده )
شاو، برایان اف ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ش۲،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک