کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وذن‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ ق‌
 
پدیدآور:
م‍وذن‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ح‍راب‌ ع‍ش‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرواز در عاشورا
موذن ، محمد ؛  تهران محراب عشق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌م۷۷۶‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک