کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وزر، ک‍لاوس‌ آدول‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
م‍وزر، ک‍لاوس‌ آدول‍ف‌
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق ( در علوم اجتماعی )
موزر، کلاوس آدولف ؛  [تهران ] کیهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۲۹‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک