کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌ل‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انواع مواد اعتیاد آور
حاجی لو، محمدرضا ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۲۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک