کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اص‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
 
پدیدآور:
خ‍ض‍ری‌، م‍ح‍م‍د ، ۱۲۷۹- ۱۳۷۸
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اص‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معامله مواد مخدر وحکم شرعی آن
خضری ، محمد ، ۱۲۷۹- ۱۳۷۸ ؛  ارومیه موسسه انتشاراتی حسینی اصل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌خ۶‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک