کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ در راه‌ ح‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ظاه‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ در راه‌ ح‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه ای بین سیستمهای اقتصادی
مظاهری ، حسین ؛  قم موسسه در راه حق   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۹۰‬,‭‌م۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک