کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍وث‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ - ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ه‍م‍ت‍ی‌، رش‍ی‍د، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍وث‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍وث‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ و س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍وث‍ر: اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه شعارهای اعتیاد( پیشگیری ، درمان ، مبارزه )
کرمانشاه موسسه فرهنگی هنری و سینمایی کوثر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آفت پرواز( اعتیاد)
همتی ، رشید، ۱۳۲۶- ؛  [کرمانشاه ] موسسه فرهنگی ، هنری و سینمایی کوثر: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌ک۵۴۳‍ه۷۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین همایش علمی - کاربردی ارائه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد استان کرمانشاه
همایش علمی - کاربردی ارائه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد(اولین :۱۳۷۸:کرمانشاه ) ؛  کرمانشاه انتشارات موسسه فرهنگی هنری و سینمایی کوثر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک