کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ غ‍زل‌ پ‍وی‍ا، ه‍وای‌ رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طال‍ب‍ان‌
 
پدیدآور:
رش‍ی‍د، اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ غ‍زل‌ پ‍وی‍ا، ه‍وای‌ رض‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کابوس طالبان
رشید، احمد ؛  تهران موسسه فرهنگی - هنری غزل پویا، هوای رضا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۷۱/۳‬,‭ر۵‌ک۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک