کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌--اث‍رن‍وآوری‌--دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
اش‍ت‍غ‍ال‌ پ‍اره‌وق‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
ح‍داق‍ل‌ -- ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا
دورک‍اری‌
زن‍ان‌ -- اش‍ت‍غ‍ال‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار خ‍ان‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌
ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ف‍ع‍ال‌
 
پدیدآور:
ای‍رود، ف‍ران‍س‍وا
دی‌ م‍ارت‍ی‍ن‍و، وی‍ت‍وری‍و
رم‍ض‍ان‍ی‌ف‍رزان‍ه‌، طاه‍ره‌
س‍پ‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍وس‍وی‌ ، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌ ، ۱۳۳۲-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در کشورهای ژاپن ، کره جنوبی ، هند، مصر، انگلستان و ایران
موسوی ، فضل الله ، ۱۳۳۲- ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۰۵۳‬,‭‌م۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول اساسی تعیین حداقل دستمزد
ایرود، فرانسوا ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۱۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انعطاف پذیری بازار کار و اشتغال پاره وقت
رمضانی فرزانه ، طاهره ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۱۱۰‬,‭ر۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های نوین آموزشی در هزاره سوم
سپهری ، محمدرضا ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۳‬,‭‌س۲۳‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و درمان اعتیاد( با امکان سرویس دهی در منازل )
تهران bتلفن ناشر : ۲۲۵۶۲۷۳۳,نمابر ناشر ; ۲۲۵۸۹۸۹۱,آدرس ناشر :پاسداران - اختیاریه جنوبی - کوچه ازاده - پلاک ۵ موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۳۸‬,‭‌م۴۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کار از راه دور
دی مارتینو، ویتوریو ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۳۶/۳‬,‭د۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری فعال
سپهری ، محمدرضا ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۷/۲۳‬,‭‌س۲‌ی۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مشاغل نو، مشاغلی در :فناوری )TI( ، کار از راه دور - کار در منزل ، ایجاد بنگاه های کوچک
تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۵-
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌م۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کارهای سخت و زیان آور، نقاط بد آب و هوا و محروم
تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۳/۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ق۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک