کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ول‍ر، ج‍ان‌ ه‍ن‍ری‌، ۱۸۹۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار
 
پدیدآور:
م‍ول‍ر، ج‍ان‌ ه‍ن‍ری‌، ۱۸۹۵-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استدلال آماری در جامعه شناسی
مولر، جان هنری ، ۱۸۹۵- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌م۸۵‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک