کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ول‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد
ح‍ل‍ق‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ف‍ق‍وده‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ری‍م‌
زح‍م‍ت‌ ک‍ش‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ه‌
ک‍رم‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] مولف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی رابطه اعتیاد و سرقت
کرمی ، سهیلا ؛  مولف   ،
شماره راهنما: ۵۳۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
جستجوی حلقه های مفقوده
زحمت کش ، خلیل اله ؛  تهران مولف   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۵۴۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
آسیب شناسی زنان معتاد شهر اراک در سال ۱۳۸۵۵
رحیمی ، مریم ؛  اراک مولف   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۵۷۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک