کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ک‍ی‌، م‍ت‍ی‍و، ۱۹۴۸ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
 
پدیدآور:
م‍ک‍ی‌، م‍ت‍ی‍و، ۱۹۴۸ - م‌
 
ناشر:
: ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیام ها :ارتباط موثر با همسر، فرزندان ، همکاران ، و افراد ناآشنا
مکی ، متیو، ۱۹۴۸ - م ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۰‬,‭‌م۷۸‌پ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زناشویی
مکی ، متیو، ۱۹۴۸ - م ؛  تهران : کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌م۷ر۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک