کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۵۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اگ‍ردان‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۵۱-
 
ناشر:
اق‍ل‍ی‍م‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی ، خودآموز پیشگیری
میرحسینی ، سیدجعفر، ۱۳۵۱- ؛  قم اقلیم مهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌م۹۳‌م۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک