کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍رزائ‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۴۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ق‍ال‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رزائ‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۴۴-
ه‍ال‍ت‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، ۱۹۵۱-
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش و پژوهش نامه نویسی
هالت ، کریستین ، ۱۹۵۱- ؛  تهران روش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‍ه۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ی علمی مقاله نویسی
میرزائی ، خلیل ، ۱۳۴۴- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۵۰۰‬,‭‌م۸۶‌ش۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک