کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍ری‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ان‍ح‍راف‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ای‍ران‌.
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ری‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
م‍ه‍اج‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آسیب شناسی مسائل اجتماعی در ایران
میری آشتیانی ، الهام ؛  تهران فرهنگ گفتمان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۸۵/۲‬,‭‌م۹‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اعتیاد درایران امروز
میری آشتیانی ، الهام ؛  تهران مهاجر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های اجتماعی ایران ؛ نگاهی به آینده
میری آشتیانی ، الهام ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲۲‬,‭‌م ۲آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک