کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍لان‍ی‌ف‍ر، ب‍ه‍روز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌م‍ان‍ده‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍لان‍ی‌ف‍ر، ب‍ه‍روز
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی
میلانی فر، بهروز ؛  [تهران ] نشر قومس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ع۷‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
میلانی فر، بهروز ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌م۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک