کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍ل‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ ری‍چ‍ارد، ۱۹۴۷ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ ری‍چ‍ارد، ۱۹۴۷ - م‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد
میلر، ویلیام ریچارد، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌م۹۶‌م‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک