کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ادری‌، ش‍ه‍رام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ن‍ادری‌، ش‍ه‍رام‌
ن‍ادری‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۷-
ن‍ادری‌، ش‍ه‍رام‌،۱۳۴۷-
 
ناشر:
خ‍ل‍وص‌
ش‍ه‍رام‌ ن‍ادری‌
م‍وس‍س‍ه‌ داری‍وش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز درمان اعتیاد
تهران شهرام نادری   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌خ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی درمان دارویی وابستگی به انواع مواد
نادری ، شهرام ،۱۳۴۷- ؛  تهران شهرام نادری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۶‬,‭‌ن۲۵ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش های کاهش تنش های زندگی راهنمایی برای والدین و جوانان
تهران خلوص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵ر۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع درمان اعتیاد وابستگی به انواع مواد و درمان های دارویی و غیردارویی آن ها
نادری ، شهرام ، ۱۳۴۷- ؛  تهران شهرام نادری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ن۲۵د۴‬,‭۱۳۸۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چگونه فرزندانمان را در مقابل آسیب ها توانمند سازیم ؟ تاب آفرینی در خانواده
نادری ، شهرام ؛  تهران خلوص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۵،‌چ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مجموعه آموزشی درمان اعتیاد
مرکز آموزشی و پژوهشی سوء مصرف مواد دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ؛  تهران موسسه داریوش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۴۸۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک