کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍اص‍ری‌، ف‍رح‌، ۱۳۴۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍اص‍ری‌، ف‍رح‌، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای مقابله با آسیبهای اجتماعی ( پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر)
ناصری ، فرح ، ۱۳۴۸- ؛  تهران نقش مهر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ن۲‌م۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک