کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍خ‍ع‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
endocytosis
 
پدیدآور:
ن‍خ‍ع‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ زی‍س‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پروفایل ANRim ها در حضور و عدم حضور مرفین در رده سلولی C-)2(FB
نخعی سیستانی ، روح الله ؛  تربیت مدرس علوم زیستی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۷۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک