کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر آرام‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱ .اع‍ت‍ی‍اد.
 
پدیدآور:
ب‍اق‍ری‌ ی‍زدی‌، س‍ی‍دع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آرام‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
متن آموزشی پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد برای بهورزان
باقری یزدی ، سیدعباس ؛  تهران نشر آرامش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متن آموزشی پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد برای کارکنان و مربیان آموزش بهورزی
باقری یزدی ، سیدعباس ؛  تهران نشر آرامش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲۳،‌م۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک