کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ت‍ی‌ آرا، م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ارس‍ا م‍ب‍ت‍ک‍ر گ‍ام‌ اول‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رک‌ س‍ی‍گ‍ار
 
پدیدآور:
ج‍راح‍ی‌، ش‍ی‍م‍ا
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ت‍ی‌ آرا، م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ارس‍ا م‍ب‍ت‍ک‍ر گ‍ام‌ اول‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زندگی بدون سیگار (آموزش علمی و عملی )
جراحی ، شیما ؛  تهران نشر تی آرا، موسسه پارسا مبتکر گام اول   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ج۴ز۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک