کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ن‍ی‍ک‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرت‍روز -- درم‍ان‌
ح‍ی‍وان‍ه‍ا -- ع‍ادات‌ و رف‍ت‍ار
 
پدیدآور:
م‍ن‍ی‍ن‍گ‌، اوب‍ری‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‍ک‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر رفتارشناسی
منینگ ، اوبری ؛  مشهد نشر نیکا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۷۵۱‬,‭‌م۸‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درمان آرتروز
مشهد نشر نیکا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۳‬,‭د۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک