کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ص‍ری‌، ق‍دی‍ر، ۱۳۵۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ف‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ص‍ری‌، ق‍دی‍ر، ۱۳۵۰-
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
نصری ، قدیر، ۱۳۵۰- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۷۶‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ن۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک