کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ف‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- م‍ل‍ی‌ ش‍دن‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ف‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- م‍ل‍ی‌ ش‍دن‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نشست تخصصی روحانیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت :مجموعه سخنرانی ها و ضمیمه
تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۱۷‬,‭‌ن۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک