کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ورب‍ه‍ا، رض‍ا، ۱۳۱۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ورب‍ه‍ا، رض‍ا، ۱۳۱۷-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زمینه جرم شناسی
نوربها، رضا، ۱۳۱۷- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۲‌ن۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک