کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍وری‌ ق‍اس‍م‌آب‍ادی‌، رب‍اب‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍وری‌ ق‍اس‍م‌آب‍ادی‌، رب‍اب‍ه‌
 
ناشر:
طل‍وع‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارت مقابله با استرس " ویژه ی دانش آموزان "
نوری قاسم آبادی ، ربابه ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵،‌ن۸۸۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک