کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ی‍وم‍ن‌، س‍وزان‌، ۱۹۴۲ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍اطع‍ی‍ت‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
 
پدیدآور:
ن‍ی‍وم‍ن‌، س‍وزان‌، ۱۹۴۲ - م‌
 
ناشر:
س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
۲۵۰روش برای نه گفتن
نیومن ، سوزان ، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران سلسله مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ن۹‌ق۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک