کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ی‍ک‍زاد، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ش‍اوره‌ گ‍روه‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍زاد، م‍ح‍م‍ود
ن‍ی‍ک‍زاد، م‍ح‍م‍ود،- ۱۳۱۳
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی :پیشرفتهای علمی و پژوهشهای کاربردی " مطالعه رفتار انسان در محیط اجتماعی "
نیکزاد، محمود ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۳۳‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مشاوره گروهی ( در اصلاح نگرش و تغییر رفتار)
نیکزاد، محمود،- ۱۳۱۳ ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵،‌ن۹۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک