کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ی‍ک‍و روش‌: ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد اس‍ت‍ان‌ ی‍زد دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ن‍ی‍ک‍و روش‌: ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد اس‍ت‍ان‌ ی‍زد دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد؛ پیشگیری یا درمان ؟
کمیسیون پیشگیری از اعتیاد استان یزد دبیرخانه ؛  یزد نیکو روش : کمیسیون پیشگیری از اعتیاد استان یزد دبیرخانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۶۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک